Ελληνικής Κατασκευής: Αερόθερμα

Ίσιο 80

Ίσιο 80

Κατασκευή: Μαντέμι & Σίδερο
Διαστάσεις: 860x1800x580


Ίσιο 90

Ίσιο 90

Κατασκευή: Μαντέμι & Σίδερο
Διαστάσεις: 960x1800x670


Ίσιο 115

Ίσιο 115

Κατασκευή: Μαντέμι & Σίδερο
Διαστάσεις: 1190x1800x650


Πρισματικό 80

Πρισματικό 80

Κατασκευή: Μαντέμι & Σίδερο
Διαστάσεις: 940x1800x740


2 Όψεων 75

2 Όψεων 75

Κατασκευή: Μαντέμι & Σίδερο
Διαστάσεις: 850x1800x550


2 Όψεων 90

2 Όψεων 90

Κατασκευή: Μαντέμι & Σίδερο
Διαστάσεις: 1000x1800x650


3 Όψεων 75

3 Όψεων 75

Κατασκευή: Μαντέμι & Σίδερο
Διαστάσεις: 850x1800x550


3 Όψεων 90

3 Όψεων 90

Κατασκευή: Μαντέμι & Σίδερο
Διαστάσεις: 1000x1800x650


Καμπύλο 90

Καμπύλο 90

Κατασκευή: Μαντέμι & Σίδερο
Διαστάσεις: 920x1800x740