Υποστήριξη

Οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικού θερμοστάτη FC810 (PDF)Χρήσιμο video που εξηγεί πως να ανάψετε το τζάκι σας με τη μέθοδο του κεριού (από πάνω προς τα κάτω).Χρήσιμο video που εξηγεί πως να ανάψετε το τζάκι σας με τη μέθοδο του κεριού (από πάνω προς τα κάτω).